Privacy Statement

In deze Privacy Verklaring laten wij je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en met welke doeleinde. Wees je ervan bewust dat ncprecruitment.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Wij dragen er zorg voor dat alle persoonlijke gegevens die jij ons verschaft vertrouwelijk en met uiterste zorg wordt behandeld. Door onze diensten te gebruiken en/of door de website te bezoeken ga jij akkoord met deze Privacy Verklaring

Het gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer je de diensten van ncprecruitment.nl gebruikt of de website bezoekt vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van deze diensten. ncprecruitment.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de gegevens opgeslagen op beveiligde locaties.

ncprecruitment.nl kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door ncprecruitment.nl getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en jouw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van onze dienstverlening leggen wij gegevens vast in onze database ten behoeve van het gebruik door ncprecruitment.nl en in deze Privacy Verklaring genoemde derden.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

  • (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, cv, diploma’s, personele documenten, video sollicitatie, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, informatie over opleidingen;
  • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
  • Bankrekeningnummer;
  • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.

Wij leggen gegevens vast om:

  • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
  • Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van ncprecruitment.nl  en in deze Privacy verklaring genoemde derden;
  • Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen
  • Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:

  • Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (uitzendkrachten of werknemers), waarbij in elk geval het cv en je video sollicitatie zal worden verstrekt.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking
Je kunt te allen tijde je cv en andere gegevens uit de databank laten verwijderen indien je hier geen prijs meer op stelt. ncprecruitment.nl gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van onze producten en diensten. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn. ncprecruitment.nl zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Bijzondere Persoonsgegevens 
ncprecruitment.nl legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je een videosollicitatie uploadt, geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het publiceren daarvan. Op elk moment kun je sollicitatiemarkt.nl vragen jouw video sollicitatie te verwijderen.

Doeleinden
We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
ncprecruitment.nl kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

ncprecruitment.nl wijst je er verder op dat derden van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen die je zelf op het openbare gedeelte van de website plaatst. Ook kunnen door jou op de website geplaatste gegevens door externe websites, als zoekmachines, worden gebruikt. ncprecruitment.nl heeft hier geen controle over en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden met jouw persoonsgegevens omspringen. Informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. Derde zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aansprakelijkheid
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. ncprecruitment.nl is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.
ncprecruitment.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. ncprecruitment.nl is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen. De veiligheid van gegevens die worden bewaard of via internet worden verzonden en/of ontvangen kan niet worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet garant staan voor de veiligheid van de door/over jou toegezonden, verstrekte, verzamelde en ontvangen informatie.

Overdracht onderneming
Door de verdere groei en ontwikkeling van ncprecruitment.nl, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat ncprecruitment.nl fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen via het contact formulier.

Cookies en automatisch gegenereerde informatie

Wat zijn cookies en hoe gebruikt NCP recruitment ze?
ncprecruitment.nl maakt gebruik van cookies die door jouw browser tijdelijk (“sessie” cookies) of voor langere tijd (“permanente” cookies) worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van ncprecruitment.nl naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van ncprecruitment.nl teruggestuurd wordt.

Met behulp van een permanente cookie kan onze website jou herkennen wanneer je opnieuw onze Website bezoekt en kan de website speciaal op jou worden ingesteld. Hiermee bespaar je dus tijd. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s je bekijkt en van welke opties op de website je gebruik maakt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Op de website worden advertenties van derde partijen getoond. Deze advertenties kunnen ook van cookies gebruik maken. ncprecruitment.nl heeft geen zeggenschap over de wijze waarop deze derde partijen cookies gebruiken en accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid daarvoor.

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens het volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen of geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de dienst of dat geen toegang kan worden verleend tot de dienst.

Automatisch Gegenereerde Informatie
ncprecruitment.nl verzamelt Automatisch Gegenereerde Informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Website. Deze informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres en het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) waarvan u gebruik maakt alsmede “cookies”.

Google Analytics
ncprecruitment.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven om ncprecruitment.nl te helpen analyseren hoe je van de diensten gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor ncprecruitment.nl bij te houden hoe je de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor ncprecruitment.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals beschreven in paragraaf 3.

Google Inc. en al haar dochterondernemingen, waaronder Google Analytics, houden zich aan de Safe Harbor-privacybeginsels en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Doorgifte naar andere landen
ncprecruitment.nl maakt gebruik van Google Analytics, zoals beschreven in paragraaf 4 geeft ncprecruitment.nl persoonsgegevens van u door aan de Verenigde Staten. Het feit dat Google is aangesloten bij het Safe Harbour-programma betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy Verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacy Verklaring, kun je contact met ons opnemen via het contact formulier.