Recruitment en AVG

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

De toezichthouder (in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)) mag uit eigen beweging optreden tegen de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens die de regels uit de AVG overtreedt. Als een organisatie zelf recruitment uitvoert dan is deze organisatie de verwerkingsverantwoordelijke. Als NCP Recruitment opdrachten voor haar opdrachtgevers uitvoert, is NCP Recruitment de verwerkingsverantwoordelijke. Het risico van eventuele sancties van de AP ligt bij uitbesteding van recruitment aan NCP Recruitment dus bij ons.

Bij het uitbesteden van vacatures aan NCP Recruitment weet u zeker dat wij het professioneel voor uw organisatie regelen, conform de wettelijke eisen.

Privacy voor kandidaten
We zetten een aantal belangrijke punten op een rijtje die voor u als klant bij NCP Recruitment omtrent privacy voor kandidaten zijn geregeld:

  • Alle kandidaten die reageren op een vacature geven zelf toestemming via een opt-in knop voor de verstrekking van de persoonsgegevens;
  • De bij NCP Recruitment ingeschreven kandidaten ontvangen drie jaar na inschrijving een geautomatiseerde reminder om zijn/haar profiel te updaten en om toestemming te geven om de inschrijving nog twaalf maanden te verlengen. Geven ze geen toestemming dan worden de gegevens automatisch geanonimiseerd;
  • Als onze Recruiters kandidaten searchen dan doen ze dat conform de AVG normen;
  • Met onze recruitment-softwareleverancier hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Tussen klanten en NCP en kandidaten en NCP hoeven geen verwerkersovereenkomsten afgesloten te worden. De grootste reden hiervoor is dat er, behalve NCP Recruitment, geen verwerker is in deze situatie;
  • Kandidaten worden automatisch verwezen naar het privacy statement van NCP Recruitment.

Contact opnemen met NCP Recruitment
Voor vragen en of suggesties: neem gerust contact op met NCP Recruitment via 06-30889968 of via ons contactformulier.